Phòng khách nhà anh Nam Vinhome

Mô tả công việc

yêu cầu chung

 • Có khả năng giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình
  thi công.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực thi công xây dựng.
 • Có thể đảm nhận công việc ở các Tỉnh/TP khác.
 • Có kiến thức về luật, thông tư, nghị định trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công
  nghiệp và các tiêu chuẩn áp dụng.

yêu cầu chung

 • Có khả năng giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình
  thi công.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực thi công xây dựng.
 • Có thể đảm nhận công việc ở các Tỉnh/TP khác.
 • Có kiến thức về luật, thông tư, nghị định trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công
  nghiệp và các tiêu chuẩn áp dụng.

yêu cầu chung

 • Có khả năng giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình
  thi công.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực thi công xây dựng.
 • Có thể đảm nhận công việc ở các Tỉnh/TP khác.
 • Có kiến thức về luật, thông tư, nghị định trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công
  nghiệp và các tiêu chuẩn áp dụng.

Tư vấn và báo giá

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới cho Bespoke, chúng tôi sẽ phản hồi Quý khách trong thời gian sớm nhất.